Nedumerire

Curentez tot sau tot mă curentează pe mine, ce înseamnă?....

Comentarii