Tacerea din ochi

tacerea din suflete.

Comentarii